บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้คร่ำหวอดจากธุรกิจขนส่งสินค้ามากว่า 10 ปี จากการเป็นหุ้นส่วนบริหารของห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคเจริญขนส่ง ผู้ประกอบกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์เคมี เม็ดพลาสติก สายไฟ ยางรถยนต์ ฯลฯ ในครั้งแรกบริษัทมีรถขนส่งสินค้าเพียง 16 คัน แบ่งเป็นรถ 4 ล้อ 10 คัน และรถ 6 ล้อ 6 คัน บริการรับส่งสินค้าร่วมกับบริษัท ห้างร้านต่างๆ มากมาย เพื่อรองรับการขยายงานทำให้บริษัทมีรถขนส่งสินค้าทั้งสิ้น 48 คัน แบ่งเป็นรถ 4 ล้อ 30 คัน, รถ 6 ล้อ 15 คัน และรถ 10 ล้อ 3 คัน มีพนักงานในองค์กรกว่า 100 คน ในการให้บริการและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าบริษัทได้ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพในระดับมาตราฐานสากล

เนื่องจาก บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด ( AIA Logistics ) เป็นบริษัทด้านการขนส่งได้ตระหนักให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและตรงต่อเวลามากที่สุด จึงมีมาตราการด้านต่างๆ เช่น รถยนต์ทุกคันได้รับการตรวจเช็คสภาพก่อนและหลังให้บริการเป็นประจำ รถยนต์ทุกคันได้รับการติดตั้งอุปกรณ์บอกพิกัดผ่านดาวเทียม บันทึกการขับขี่ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า "GPS" เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานในแต่ละวันใช้ระยะเวลาในการเดินทางเท่าใด ใช้ความเร็วในการขับขี่เท่าใด แล้วทำเป็นเอกสารรายงานส่งตรงถึงท่านภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ

พนักงานประจำรถขนส่งแต่งกายด้วยเครื่องแบบบริษัท และติดบัตรพนักงานทุกคน เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นของท่านอยู่ในความปลอดภัยมากที่สุดและสามารถส่งตามจุดหมายปลายทางอย่างตรงต่อเวลา ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานทางบริษัทได้พิสูจน์มาตรฐานการให้บริการ โดยได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัทชั้นนำภายในประเทศให้เป็นผู้ขนส่งสินค้า

 

 

พันธกิจ (Mission)

1. ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ในราคาเป็นธรรมแข่งขันได้

2. นำเสนอบริการที่มีความมาตฐานอันเป็นเลิศ สร้างความได้เปรียบในการตลาดการแข่งขันของลูกค้า

3. นำเสนอการบริการ ที่เสนอความคาดหวังในความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

4. เรามุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ เพื่อความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน

5. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

6. สร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ที่จะหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 


วิสัยทัศน์ ( Vision)
1. เป็นบริษัทขนส่งของไทยที่ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าระดับมาตราฐานสากล ด้วยความปลอดภัยสูงสุดและมีความรับผิดชอบเป็นธรรมให้ผลประโยชน์ตอบแทนเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. ดำรงความเป็นผู้นำด้านธุรกิจขนส่ง โดยมุ่งมันพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ

 

 


นโยบาย (Policy)

นโยบายบริหารงานคุณภาพ
1. บริการขนส่งให้ปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ
3. สนองตอบทุกความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. คุณภาพและความซื่อสัตย์ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกท่าน
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่รับมอบหมายจากลูกค้า