บริษัทขนส่งสินค้า

บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด - AIA Logistics Co.,Ltd เป็น บริษัทขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการด้าน Logistics และ Warehouse
บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร   ทั้งการขนส่งสินค้า คลังสินค้า กระจายสินค้า และการบริหารคลังสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ
ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 10 ปี ทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากรที่มีคุณภาพอีกกว่า 100 คน ที่พร้อมให้บริการและสร้างความมั่นใจด้วยการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสากล

บริการขนส่งสินค้า ครบวงจร

บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทขนส่งที่ได้มาตราฐานสากล ควบคุมการทำงานอย่างเป็นระบบ บริหารการขนส่งและออกแบบระบบการขนส่งให้ลูกค้าตามนโยบายที่ลูกค้ากำหนด บริการแบบ DOOR TO DOOR , แบบรายเที่ยว, รายเดือน, บริหารจัดการคลังสินค้า บริการขนส่งสินค้าทุกประเภททั่วประเทศ บริการรถทุกประเภทตามนโยบายที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้าเป็นผู้ตั้งโจทย์ให้ทางเราแก้โจทย์ บริการงานทุกประเภท งานอีเวนต์ งานโมเดอนเทรด งานออกบู้ท งานอุตสาหกรรม ให้โอกาสเราช่วยแก้ปัญหาการขนส่งและลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าและการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการ

Logistics

 เนื่องจาก บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด - AIA Logistics เป็นบริษัทด้านการขนส่งได้ตระหนักให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและตรงต่อเวลามากที่สุด จึงมีมาตราการด้านต่างๆ เช่น รถยนต์ทุกคันได้รับการตรวจเช็คสภาพก่อนและหลังให้บริการเป็นประจำ รถยนต์ทุกคันได้รับการติดตั้งอุปกรณ์บอกพิกัดผ่านดาวเทียม บันทึกการขับขี่ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า "GPS" เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานในแต่ละวันใช้ระยะเวลาในการเดินทางเท่าใด ใช้ความเร็วในการขับขี่เท่าใด แล้วทำเป็นเอกสารรายงานส่งตรงถึงท่านภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ


 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ