ติดต่อเรา

 

บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด ( AIA Logistics Co.,Ltd )

 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 56/5 ซอยบางนา-ตราด 32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  โทร : 0-2746-7272  โทรสาร. 0-2746-7273
  มือถือ : 088-329-8008
  Email : watich@aialogistics.com
  Website : http://www.aialogistics.com

 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 ที่อยู่ :  190/251 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280  
 มือถือ : 088-329-8008 , 082-257-9696
 Email : info@aialogistics.com

 

 

แบบฟอร์มติดต่อขอข้อเสนอเบื้องต้น (Questionnaire)

  แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สำหรับขอข้อเสนอในการให้บริการ บริหารจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าแบบครบวงจรทั่วประเทศ ซึ่งแบบฟอร์มนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า
2.แบบสอบถามข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการทำข้อเสนอการให้บริการบริหารคลังสินค้า
3.แบบสอบถามข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการทำข้อเสนอการให้บริการการกระจายสินค้าทั่วประเทศ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ในส่วนที่ท่านต้องการติดต่อขอข้อมูล เพื่อจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกลับ