ระบบติดตาม (GPS Tracking)

 

เนื่องจาก บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด ( AIA Logistics ) เป็นบริษัทด้านการขนส่งได้ตระหนักให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและตรงต่อเวลามากที่สุด  จึงมีมาตราการด้านต่างๆ เช่น รถยนต์ทุกคันได้รับการตรวจเช็คสภาพก่อนและหลังให้บริการเป็นประจำ รถยนต์ทุกคันได้รับการติดตั้งอุปกรณ์บอกพิกัดผ่านดาวเทียม บันทึกการขับขี่ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า "GPS" เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานในแต่ละวันใช้ระยะเวลาในการเดินทางเท่าใด ใช้ความเร็วในการขับขี่เท่าใด แล้วทำเป็นเอกสารรายงานส่งตรงถึงท่านภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ

 

 

ประโยชน์ของ GPS แบบ Tracking

1. ทราบถึงปัจจุบัน สถานะต่างๆของสิ่งที่เราต้องการติดตามไม่ว่าจะเป็นคน หรือยานพาหนะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ เช่น ตำแหน่งในปัจจุบัน

2. ทราบถึงอดีต รายงานย้อนหลัง หลายๆอย่างในระบบยานพาหนะได้ เช่น การคำนวณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อวัน ระยะทางที่วิ่งต่อวัน เนื่องจาก ทั่วไป ระบบ Tracking GPS ส่วนใหญ่จะมีรายงานย้อนหลัง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สำหรับผู้ดูแลระบบ

3. เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง เนื่องจากในหลายๆผู้ผลิต Tracking GPs เราสามารถทราบตำแหน่งและความเร็วของยานพหนะเราในปัจจุบัน ได้ ทำให้สามารถเตือนผู้ขับขี่ได้เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงบางผู้ผลิตสามารถมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมายังผู้ควบคุม และไปยังพนักงานขับรถได้ทันที ที่มีปัจจัยเสี่ยงตามเงื่อนไข เช่น วิ่งเร็วเกินที่กำหนด หรือ วิ่งออกนอกเส้นทางที่วางแผนไว้

4. วางแผนเส้นทางทำงานล่วงหน้า ผู้ผลิต Tracking GPS บางราย ระบบสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจะมาถึง และระบบสามารถ วิเคราะห์แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานนอกแผนที่วางไว้ 5. ลดการทุจริต ผู้ผลิต Tracking GPS บางราย ระบบติดตามยานพาหนะ สามารถตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปการจอดของยาน พาหนะทั้งหมดได้ ซึ่งเป็นข้อมูลอย่างดีในกรณี การขโมยน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอบขายอะไหล่ได้