การรับประกัน (Guarantee)

การประกันความเสียหายของสินค้าเนื่องจากการขนส่ง
บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด มีหลักเกณฑ์ในการประกันค่าความเสียหายของสินค้าอันเนื่องมาจากการขนส่งสินค้า โดยรถบรรทุกของ บริษัท เอไอเอ โลจิสติกส์ จำกัด เท่านั้น แต่ไม่รวมเสียหายจากการขึ้น – ลงสินค้า โดยแบ่งเป็นประกันสินค้าคุ้มครองความเสียหายดังนี้

ความเสียหายจากการขนส่งสินค้า
1. รถปิคอัพ 4 ล้อ 500,000 บาท/ครั้ง
2. รถบรรทุก ุ6 ล้อ 1,000,000 บาท/ครั้ง
3. รถบรรทุก 10 ล้อ 1,000,000 บาท/ครั้ง

ความเสียหายจากคลังสินค้า
1. ความเสียหายของสินค้า 10,000 บาท/ครั้ง แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
2. สินค้าสูญหายไม่ตรงกับระบบ ส่วนเกิน 0.5% เอไอเอรับผิดชอบตามจำนวนต้นทุนสินค้า